Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-10-18

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Bogdanka

21-013 Puchaczów Bogdanka

NIP: 713-000-57-84

www.lw.com.pl

Osoba kontaktowa:

Tomasz Bartnicki

tel: 814625285

e-mail: tbartnicki@lw.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z204/224706-2442/2017

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://bogdanka.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. zaprasza do złożenia oferty na poniższy asortyment. Po zebraniu ofert poprosimy o udział w procedurze negocjacyjnej organizowanej w formie elektronicznej.

Wymagane świadectwo jakości.
Nie dopuszcza się oferowania produktów równoważnych.
Proszę o dołączenie wzorów dokumentów, które zostaną dostarczone z wyrobem.

Sprawę prowadzi: Tomasz Bartnicki
tel. 814625285

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. WENTYLATOR DACHOWY WDEx-31,5 z podstawą 2 szt. Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Wymagane świadectwo jakości.
Nie dopuszcza się oferowania produktów równoważnych.Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 98%
  2. Termin dostawy - 2%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "WENTYLATOR DACHOWY WDEx-31,5"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...