Enquiry creation date: 2022-01-14

LOTOS Petrobaltic S.A.

Stary Dwór 9

80-758 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830003042

Purchaser:

Joanna ...

Enquiry No. Z725/114523

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NR LPB/JS/160014697/2022

Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S. A. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na dostawę niżej wymienionego produktu:

1. Przewód typu H-1992-6 PLY wymiar 6" długość 130mb zazbrojony w końcówki
6" ANSI 300 W.N. RF na jednym końcu i 6" ANSI 300 obrotowa na drugim
końcu – ciśnienie pracy 55 bar (medium ropa surowa) + Certyfikat z
przeprowadzonych testów 3.1 B
Koniec rurociągu, który jako pierwszy będzie wychodzić z rolki zakończony musi być kołnierzem stałym   - 1 szt.

W ofercie prosimy podać producenta oraz kraj pochodzenia oferowanych produktów.
Do oferty – w części merytorycznej – należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację produktu.

Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie:
a) cena
b) termin realizacji
d) ocena techniczna oferty

Prosimy o złożenie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin złożenia oferty: 20.01.2022 , godz. 14:00.

Sposób złożenia oferty: poprzez platformę zakupową LOGINTRADE.

Informacje będą udzielane w dni robocze, w godzinach 9ºº - 14ºº za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE do dnia: 18.01.2022

ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. FORMULARZ CENOWY zawierający cenę jednostkową Produktu z uwzględniająca koszt transportu do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2010;
2. warunki płatności – 30 dni po dostawie towaru;
3. warunki gwarancji na Produkt;
4. okres ważności oferty (wymagane minimum 60 dni);

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów Wykonawcy związanych ze sporządzeniem oferty i udziałem wykonawcy w ewentualnych negocjacjach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili podpisania umowy. Wybór Wykonawcy lub Wykonawców do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje przekazane w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz wszelkie inne informacje i dokumenty jakie zostaną przekazane Wykonawcy w związku z przygotowaniem oferty stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. „Ogólne warunki zamówienia” dostępne pod adresem: https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobraniaZ poważaniem,
Joanna Sułecka


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. RISER PODBOJOWY H-1992-6 PLY 6" 130m 1 pcs Read

Questions to the inquiry "RISER PODBOJOWY H-1992-6 PLY 6"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.