Enquiry creation date: 2022-01-14

Mondi Świecie

Bydgoska 1

86-100 Świecie

Tax Identification Number: 5590000505

Purchaser:

Krzysztof ...

Enquiry No. Z339/111439

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

00 Awaryjny remont wykładziny wymiennika AK                                                                                                                                                Świecie dn. 14.01.2022 r.ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY


MONDI ŚWIECIE S.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

Osoba(-y) do kontaktów:

- w kwestiach formalnoprawnych i organizacyjnych: Krzysztof Werkowski - tel. 052 332 15 68 ; 662 055 863

- w kwestiach technicznych (NDU) Jarosław Lauterbach -  662 159 617


II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Awaryjny remont wykładziny wymiennika AK


III. ZAKRES USŁUGI:


1. Awaryjny remont wykładziny wymiennika AK- zlec. 341706700  / zap. 15102375:

- Remont wewnętrznej wykładziny chemoodpornej zbiornika wymiennika dwujonitowego AK1, płaszcza, dennic i dna dyszowego

* usunięcie starej wykładziny

* młotkowanie, czyszczenie strumieniowo-ścierne, korundowanie powierzchni

* przygotowanie powierzchni, odtłuszczanie, szpachlowanie wżerów

* wykonanie wykładziny z kompozytu polimerowego odpornego chemicznie na kwas solny 6% i ług sodowy

Wykaz i charakter zagrożeń stanowiący podstawę do wyboru odpowiednich metod pracy oraz przygotowania oferty przez DU, zostanie przedstawiony przez Nadzorującego Zadanie podczas wizji lokalnej na obiekcie.


IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Do niniejszego zapytania ofertowego są załączone Zasady dla Dostawców Usług realizujących usługi na rzecz i na terenie Mondi Świecie S.A. Proszę o potwierdzenie przyjęcia ich do

    stosowania, czyli wydrukowanie 39-tej strony dokumentu .pdf „Zasad”, wypełnienie miejsca pn „Dostawca”, podpisanie i załączenie skanu tej strony do Państwa oferty.

2. cenę,

3. gwarancje.

4.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową netto.

5. Oferta powinna obowiązkowo zawierać informacje na temat sposobu wykonania zadania w kontekście wymogów BHP i ochrony środowiska. W szczególności należy opisać organizację prac pod kątem BHP, rodzaj użytego sprzętu, środki ochrony grupowej i indywidualnej oraz sposób zagospodarowania odpadów. Brak takiej informacji będzie powodem odrzucenia oferty.

V. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

- istnieje możliwość wizji lokalnej


- termin realizacji zadania: do 18.02.2022 r.


Dokładny termin realizacji do potwierdzenia przez NDU - Jarosława Lauterbacha


Z poważaniem

Krzysztof WerkowskiProducts:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Awaryjny remont wykładziny wymiennika AK 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Awaryjny remont wykładziny wymiennika AK"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.