Enquiry creation date: 2022-01-14

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

Tax Identification Number: 1181234296

Purchaser:

Konrad ...

Enquiry No. F/W22/01/0028

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie następującej usługi:

1. Regeneracja tłoczysk siłowników regulacji elektrod na wymiar nominalny (rys. 96-03.02).. Zakres: sprawdzenie prostoliniowości, regeneracja powierzchni chromowanej (fi160f8) i szlifowanie na wymiar nominalny, regeneracja powierzchni uszczelniających. Stan tłoczyska do wglądu na miejscu w Gliwicach - brak przez nas możliwości pomiaru głębokości rys., regeneracja powierzchni uszczelniających (pod przyłącze kołnierzowe) - 1 szt.


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych oraz oględzin: pan Marcin Kozłowski, tel. 508-032-679.

Rysunki i pełna treść zapytanie są dostępne w poniższym linku.

Składając ofertę proszę podać termin dostawy od daty otrzymania zamówienia oraz rodzaj materiału, jeśli będzie inny niż podany na rys.

Z poważaniem

Konrad Kostecki

Tel. 510 223 218

kkostecki@ferrostal.com.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Regeneracja tłoczysk siłowników regulacji elektrod na wymiar nominalny (rys. 96-03.02).. Zakres: sprawdzenie prostoliniowości, regeneracja powierzchni chromowanej (fi160f8) i szlifowanie na wymiar nominalny, regeneracja powierzchni uszczelniających. Stan tłoczyska do wglądu na miejscu w Gliwicach - brak przez nas możliwości pomiaru głębokości rys., regeneracja powierzchni uszczelniających (pod przyłącze kołnierzowe) 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Firma zastrzega sobie prawo:

- nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

- unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

- zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

- zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

- zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Warunki płatności – 60 dni od daty wpływu FV.

Transport zapewnia sprzedający – DAP Gliwice.

Gwarancja jakości wykonania 18 mies. od daty dostawy ale nie dłużej niż 12 mies. od daty montażu

COGNOR S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.


Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 10%
  2. Price - 60%
  3. Terms of payment - 20%
  4. Delivery date - 10%

Questions to the inquiry "102350 / regeneracja tłoczyska siłownika"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.