Enquiry creation date: 2022-01-14

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z373/261605

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam serdecznie,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,26-900 Kozienice

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia zakupu.

Ogólne warunki zamówienia zakupu:

Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.


Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .

Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Klauzula dot. RODO:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/

uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Pozdrawiam

Anna Gromisz

Specjalista ds. Zakupów

Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu

Tel. (48) 614 10 58, email: anna.gromisz@enea.pl


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. WZORZEC SYNTHETIC CARBON LECO KAT 502-934 C 0,4-0,6% SERIA 1001 0.2 kg Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. WZORZECA SYNTHETIC CARBON LECO KAT 502-934 C 0,4-0,6% SERIA 1001

2. Dla linii wymagane są certyfikaty zawierające wartości certyfikowane i ich niepewności. Dostawcy materiałów odniesienia muszą dodatkowo posiadać w certyfikacie symbol akredytacji laboratorium na normę PN-EN ISO/IEC 17025 w połączeniu z ISO 17034:2016 w zakresie produkcji wymienionych wzorców. Materiały odniesienia muszą spełniać wymagania normy ISO 17034.

Dla linii wymagana jest karta charakterystyki (REACH II) zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1907/2006 z 18.12.2006r. oraz oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z 16.12.2008r.

Odczynniki muszą mieć datę ważności co najmniej 24 miesiące. Jeśli odczynnik jest nietrwały dopuszcza się datę ważności 12 miesięcy.

1 szt.=1op (50g)Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "WZORZEC SYNTHETIC CARBON LECO KAT 502-934 C-KZR-GA.2110.5.2022"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...