Enquiry creation date: 2021-05-04

Alchemia S.A. Oddział WRA Zawadzkie

Księdza Wajdy 1

47-120 Zawadzkie

Tax Identification Number: 7470006096

Enquiry No. Z6818/179240

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Pobranie próby chwilowej z wylotu kolektora ściekowego nr 1 i nr 2 oraz ścieków przed oczyszczalnią i wykonanie wymienionych oznaczeń: temperatura, odczyn pH, BZT5, ChZTCr zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, siarczany, chlorki, żelazo, fenole, substancje ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym. 3 pcs Read
2. Pobranie próby z rzeki Mała Panew poniżej i powyżej wylotu kolektora ściekowego nr 2 i wykonanie wymienionych oznaczeń: temperatura, odczyn pH, BZT5, ChZTCr zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, siarczany, chlorki, żelazo, fenole, substancje ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym. 2 pcs Read
3. Pobranie próby chwilowej wody drenażowej i wykonanie wymienionych oznaczeń przewodność, odczyn pH,, azotany, azotyny, amoniak, siarczany, chlorki, żelazo, mangan. 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Pobranie i analiza ścieków WRA/146008"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...