Enquiry creation date: 2021-05-04

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Edyta ...

Enquiry No. SRM/226131/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

Specyfikacja techniczna zapytania została rozszerzona w punkcie j/n:
Było:
• płyta dodatnia pastowana niskoantymonowa,
Jest:
• płyta dodatnia pastowana niskoantymonowa, lub pancerna.

Pozostałe warunki zapytania bez zmian.

Z poważaniem
Edyta Kuc

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS SA zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta na dostawę i montaż:
Baterii akumulatorów 110V DC na podstację P2/5.


Zakres prac zgodnie z załączoną specyfikacją i dokumentami.

Oferta powinna składać się z części handlowej i technicznej, załączona w osobnym pliku pdf,
zgodnie z dokumentem: Załącznik dla dostawcy_attachment_for_supplier

Oferta powinna potwierdzać wymagania zapytania ofertowego lub wskazywać odstępstwa.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.

Realizacja zgodnie ze Standardami Technicznymi Grupy LOTOS S.A. dostępnymi pod adresem:
https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_Techniczne_GLSA2018.zip


Oczekiwany termin dostawy: 30.09.2021

Wymagany termin ważności oferty : min. 30 dni.

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Nie spełnienie powyższych wymagań może być przyczyną odrzucenia oferty.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
Sytuacja finansowa podmiotu składającego ofertę powinna być wiarygodna.
Grupa LOTOS S.A. uprawniona jest do dokonania weryfikacji wiarygodności finansowej kontrahenta.


Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Grupy LOTOS SA dostępne pod linkiem:
http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania


Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem: http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania

W przypadku montażu urządzeń Zamawiający dodatkowo wymaga:
1/ Realizacji potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
2/ Odbycia szkolenia BHP na platformie e-learningowej. Szkolenia dostępne są pod adresem: e-learning.lotos.pl.
3/ Warunki wejścia na teren Grupy LOTOS SA opisane w dokumentach:
- Informatorze o zasadach postępowania na terenie GLSA
- Klauzuli bezpieczeństwa GL S.A., dokument ten należy złożyć po przesłaniu przez Zamawiającego zamówienia (w zależności od wybranej przez GLSA formy wejścia dostawcy na teren zakładu)

Z poważaniem

Edyta Kuc

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Bateria akumulatorów 110V DC na podstację P2/5 1 sets Read

Questions to the inquiry "SRM/226131_4185_EK_Bateria akumulatorów 110V DC na podstację P2/5"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.