Enquiry creation date: 2021-04-08

CIECH SA

Wspólna 62

00-684 Warszawa

Tax Identification Number: 1180019377

Purchaser:

Agnieszka ...

Kontakt merytoryczny:

Agnieszka ...

Enquiry No. Z26/185293/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawy podchlorynu sodu biobójczego dla zakładów CIECH Soda Polska w Inowrocławiu i Janikowie.

Podchloryn sodu dostarczany w paletopojemnikach V-1000 litrów (opakowania zwrotne) w dwóch różnych wariantach:

1. Duże dostawy po około 9 600 kg

2. Małe dostawy po około 2 200 kg.

Dostawy na wywołanie telefoniczne. Prosimy o podanie czasu realizacji od momentu wywołania dostawy do realizacji (ilość dni roboczych).

Baza dostawy: DDP Janikowo/Inowrocław, INCOTERMS 2020.

Czas obowiązywania kontraktu: od Maja 2021 do Grudnia 2021 lub do wyczerpania ilości.

Wraz z ofertą proszę o załączenie:

1. Specyfikacji oferowanego produktu,

2. Karty charakterystyki,

3. Scenariuszy narażenia,

4. Świadectwa pochodzenia produktu,

5. Oświadczenia REACH,

6. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

Akceptacja wymogów formalnych pozwoli Państwu na złożenie oferty.

Do zapytania załączona zostaje również specyfikacja produktu.


Z poważaniem,

Agnieszka Tomaka


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. PODCHLORYN SODU - #1 378000 kg Załącznik 1_ Podchloryn sodu - specyfikacja CSP .pdf
Sodium hypochlorite - CIECH Soda Polska specification.pdf
Read
2. PODCHLORYN SODU - #2 33600 kg Załącznik 1_ Podchloryn sodu - specyfikacja CSP .pdf
Sodium hypochlorite - CIECH Soda Polska specification.pdf
Read

Questions to the inquiry "Zapytanie ofertowe dotyczące dostaw podchlorynu sodu biobójczego do zakładów CIECH Soda Polska."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.