Enquiry creation date: 2021-04-08

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tax Identification Number: 633-19-71-048

www.jzr.pl

Enquiry No. Z980/3006

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę:="msonormal">

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 3020 1002 0014 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN10 TYP 2010 0210 0101 DOH - 500 szt

POPYCHAK 3020 1002 0013 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN10 TYP 2010 0210 0101 DOH - 30 szt

OSŁONKA OTWORÓW SP10 2015 1112 1007 ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 TYP 2520 0112 1000 DOH - 300 szt

OSŁONKA ŚRUBY NASTAWNEJ SP10 2015 1112 1009 ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 TYP 2520 0112 1000 DOH - 300 szt

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto za zł/szt,

- termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury (w przypadku płatności 14/30-dniowej, proszę o podanie skonta),

- termin realizacji; do 14 dni kalendarzowych,

- sposób transportu (preferowany na koszt Oferenta loco magazyn JZR Sp. z o.o.),

- termin obowiązywania gwarancji - minimum 12 miesięcy,

- kraj pochodzenia przedmiotu ofertowania / producent.

W przypadku otrzymania zamówienia, wymagane będzie świadectwo jakości wraz z dostawą

I. Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR pod adresem https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/Ogolne_Warunki_Zamowienia_12.01.2021r..pdf

II. POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach pozycji.

2. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

3. Dodatkowych informacji udziela: Wydział Zakupów - tel. 32 43 88 059 Jacek Olkuski

4. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,

- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 3020 1002 0014 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN10 TYP 2010 0210 0101 DOH 500 pcs Read
2. POPYCHAK 3020 1002 0013 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN10 TYP 2010 0210 0101 DOH 30 pcs Read
3. OSŁONKA OTWORÓW SP10 2015 1112 1007 ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 TYP 2520 0112 1000 DOH 300 pcs Read
4. OSŁONKA ŚRUBY NASTAWNEJ SP10 2015 1112 1009 ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 TYP 2520 0112 1000 DOH 300 pcs Read

Questions to the inquiry "Zakup nowych części do hydrauliki sterowniczej DOH."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...