Enquiry creation date: 2020-12-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z79/288916/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

14.12.2020 r. - Zamawiający zamieścił plik z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badańw zakresie specjalistycznego projektowania procesów chemicznychdla Etapu 1 zadania 3pt.„ Symulacje procesowe, modelowanie, skalowanie etapu syntezy i separacji produktów kondensacji aldolowej”.

Przedmiotowe zadanie badawcze jestobjęte dofinansowaniem ze środków unijnych w ramachProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”Szybka Ścieżka”, Projekt:„Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego”.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Badania w zakresie specjalistycznego projektowania procesów chemicznych 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na „Badania w zakresie specjalistycznego projektowania procesów chemicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...