Enquiry creation date: 2020-12-07

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Krasnymstawie

Leśna 6

22-300 Krasnystaw

Tax Identification Number: 5640001666

Enquiry No. SRM/220975

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo zapraszam do udziału w Zapytaniu Ofertowym.


Wykonywanie comiesięcznych konserwacji i przeglądów 3 szt. dźwigów towarowych z obsługą w ciągu całego roku 2021.

Dźwigi typu:
1.Dźwig towarowy z obsługą, producent ZUD Warszawa, udźwig 3200kg
2.Dźwig towarowy z obsługą, producent ZUD Warszawa, udźwig 3000kg
3.Dźwig towarowy z obsługą, producent Lift Service Lublin, udźwig 3200kg
Zakres prac:
- wykonywanie comiesięcznych konserwacji i przeglądu dźwigów towarowych z obsługą podlegających pod dozór UDT
- przygotowanie dźwigów do corocznych przeglądów przez UDT
- utrzymanie dźwigów w stanie sprawności

Materiały do wykonania usługi po stronie wykonawcy.


W razie potrzeby proszę o kontakt z:

Arkadiusz Sadowski
Mistrz Utrzymania Ruchu/Maintenance Master

666810122, +48 82 576-52-51 w. 436
Arkadiusz.Sadowski@cersanit.com


Ważne:
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.

Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Konserwacja dźwigów towarowych 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Terms of payment - 10%

Questions to the inquiry "UTRZYMANIE RUCHU/POZOSTAŁE 6/Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...