Enquiry creation date: 2020-12-07

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Krasnymstawie

Leśna 6

22-300 Krasnystaw

Tax Identification Number: 5640001666

Enquiry No. SRM/220983

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w Zapytaniu Ofertowym.

Wykonywanie konserwacji agregatów szkliwierskich w ciągu całego roku 2021.
Przedmiotem zapytania jest usługa wykonania konserwacji części mechanicznej przenośników okrężnych dwóch agregatów szkliwierskich i utrzymanie ich w ciągłej sprawności.
Prace wykonywane są w cyklu tygodniowym, co tydzień jeden agregat szkliwierski. Agregaty pracują w ruchu ciągłym 24h/dobę.
Czas przeznaczony na wykonywania konserwacji to 8 godzin tygodniowo.Prace wykonywane przez 2 pracowników.
Zakres prac:
- oczyszczenie łańcucha taśmy głównej agregatu
- oczyszczenie mechanizmów obrotów szalek
- wymiana uszkodzonych rolek tocznych taśmy agregatu
- wymiana uszkodzonych łożysk tocznych w mechanizmie obrotu szalek i rolkach tocznych
- naprawa zauważonych uszkodzeń mechanizmów i blokad szalek
- smarowanie rolek tocznych i mechanizmów taśmy agregatu

Materiały do wykonania konserwacji po stronie zleceniodawcy.
W razie potrzeby proszę o kontakt


Ważne:

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.

Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. konserwacja agregatów szkliwierskich 1 pcs Read

Questions to the inquiry "UTRZYMANIE RUCHU/POZOSTAŁE 6/konserwacja agregatów szkliwierskich"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...