Enquiry creation date: 2020-11-20

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

Tax Identification Number: 5640001666

Enquiry No. SRM/218705

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:Zakup części do kompletnej wymiany hydrocyklonu suszarni ATM65 nr 1 matricola 10000172
zakupowi podlegaja:
ATM06508803 kompletny hydrocyklon
ATM06508073 korpus separatora
ATM06508922 lanca separatora
ATM06508919 rura wewnętrzna
ATM05214814 komin separatora
ATM06508076 kanał łączący z wentylatorem
ATM06513028 ex.03131026 łącznik elastyczny wentylatora

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Piotrowski
tel. +48 662 170 856


„Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe. Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż: 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. 2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę. 3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.”

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. hydrocyklon kompletny 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Hydrocyklon suszarni ATM 65 nr 1"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...