Enquiry creation date: 2020-10-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z110/290569/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Doprecyzowanie specyfikacji

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę fitotronu - 1 szt. i zaprasza do składania ofert.


Specyfikacja techniczna:

Parametry w specyfikacji dopuszczające ofertę :

- Ilość półek: min. 3

- Pojemność: min. 300L

- Regulacja: temperatura min. < lub = 3; max > lub = 40st.C i wilgotność (do 90%)

 - Oświetlenie: LED z regulacją intensywności barw; min. 3 barwy (czerwona, niebieska, biała)

 

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Roksana Ochał – kontakt: tel. 077 481 33 59

Zawartość oferty:


W ofercie należy określić:


- cenę urządzenia (powinna zawierać koszt transportu);

- czas realizacji zamówienia;

* Oferta ważna 60 dni;

* Termin płatności: 60 dni;

* Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta: 10 % wartości zamówienia (forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa bądź zabezpieczenie w pieniądzu)


 - Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent  zobowiązany jest do przesłania skanu ostatecznej oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

 Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Fitotron 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa fitotronu - 1szt. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...