Enquiry creation date: 2020-09-16

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Wałbrzychu

Uczniowska 21

58-306 Wałbrzych

Tax Identification Number: 5640001666

www.cersanit.com

Purchaser:

Krzysztof ...

Enquiry No. SRM/212513

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.

Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3.Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy zakładem produkującym płytki ceramiczne w mieście Wałbrzych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty.Wykonanie przepustnicy komina wyciągu spalin pieca rolkowego oraz montaż.
Przed dodaniem oferty cenowej obowiązkowa wizja lokalna na miejscu w celu wykonania pomiarów po stronie wykonawcy.

Osoba do kontaktu: Jerzy Kutyło tel:  600 522 385

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. PRZEPUSTNICA KOMINA WYCIĄGU SPALIN 4 pcs Read
2. WYMIANA 4 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Delivery date - 20%
  3. Terms of payment - 20%

Questions to the inquiry "przepustnica komina wyciągu spalin pieca rolkowego"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...