Enquiry creation date: 2020-09-16

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Purchaser:

Rafał ...

Enquiry No. Z117/253967

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie kurtyn/bram/komór do dezynfekcji zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na terenie HUTY ŁABĘDY S.A.

Zamawiający przewiduje zastosowanie 3 kurtyn dezynfekcyjnych na terenie Huty.

Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie dostawa kompletnego rozwiązania kurtyn/bram/komór do dezynfekcji, ich montaż i uruchomienie wraz ze środkiem do dezynfekcji. Dostarczony środek do dezynfekcji powinien wystarczyć na 2 tygodnie codziennego użytkowania, przy założeniu, że z bramek korzysta dziennie około 500 osób. Środek do dezynfekcji ma wykazywać działanie wirusobójcze i być dopuszczony do stosowania przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z opisu na etykiecie środka dezynfekującego lub z dopuszczenia URPLWMiPB powinno jasno wynikać, że można go stosować do kurtyn/bram/komór dezynfekcyjnych i jest on bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi korzystających bram oraz, że nie niszczy ubrań osób korzystających z kurtyn/bram/komór do dezynfekcji. Dezynfekowane osoby będą w ubraniach cywilnych.

Przewidywana lokalizacja:

1. Portiernia od ulicy Metalowców (Rynek).

2. Portiernia przy budynku administracyjnym HUTY ŁABĘDY S.A. (dyrekcja).

3. Hol główny budynku administracyjnego.

Do ofert należy dołączyć następujące informacje i dokumenty:

1. Nazwę środka jaki będzie stosowany do dezynfekcji,

2. Decyzję dopuszczającą ww. środek do stosowania, wydaną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

3. Czytelne zdjęcie etykiety proponowanego środka dezynfekcyjnego,

4. Kartę charakterystyki stosowanego środka i instrukcje BHP,

5. Zdjęcia poglądowe proponowanego rozwiązania,

6. Wymiary urządzenia,

7. Listę miejsc, w których można zobaczyć działanie proponowanego rozwiązania.

8. Kalkulację kosztów eksploatacji dla 500 cykli (zużycie środka na cykl pracy, zużycie energii na cykl pracy, zużycie dzienne środka i energii),

9. Krótki opis sposobu wytwarzania mgły dezynfekcyjnej, wymagania dotyczące zasilania, hałas, liczba dysz itp.

10. Opis sposobu zbierania skroplin i opróżniania zbiornika skroplin.

11. Opis użytkowania kurtyn/bram/komór,

12. Termin realizacji,

13. Czas gwarancji,

14. Wszystkie załączone dokumenty maja być w języku polskim.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje, że oferta nie zostanie dopuszczona do dalszego etapu postępowania.

Aby dopasować właściwe rozwiązanie zalecana wizja lokalna u Zamawiającego.

W załączeniu rysunek poglądowy portierni i zdjęcia portierni.

Wymiary bramy nie mogą przekroczyć 170cm długości 127 cm szerokości i 260 cm wysokości.

Osoba kontaktowa w sprawie postępowania:

Andrzej Gruca,

tel. +48 32 2347 285,

tel. kom. + 48 664 914 101

e-mail: agruca@hutalab.com.pl


Ewentualne pytania proszę przesyłać wyłącznie na adres e-mail: agruca@hutalab.com.pl lub kontaktując się telefonicznie z Panem Andrzejem Grucą.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kurtyna/brama/komora dezynfekcyjna 3 pcs Read

Questions to the inquiry "Dostawa, montaż i uruchomienie bram /kurtyn /komór do dezynfekcji."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.