Enquiry creation date: 2020-09-16

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Purchaser:

Andrzej ...

Enquiry No. Z210/225159

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. rozpoczyna akcję ofertową na zakup:

Klap do wagonów Typu 24Ve i 421Vb

1. Wykonanie klap wraz z wałem ryglującym

2. Zainteresowani jesteśmy wykonaniem 12 szt. klap lub większej ilości (uzależnione od ceny)

3. Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzgodnienia szczegółów technicznych

Osobą do kontaktu w sprawach technicznych pozostaje w godzinach od 8:00 do 14:00

Pan Jacek Kosiarski – tel. 014 637 30 54; e-mail: Jacek.kosiarski@grupaazoty.com


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Klapy do wagonów Typu 24Ve i 421Vb 12 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup Klap do wagonów Typu 24Ve i 421Vb szt. 12"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.