Enquiry creation date: 2020-06-30

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z224/108438/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,
proszę o założenie przedmiaru 10 m2 do remontu.
W ofercie proszę o podanie ceny jednostkowej za remont 1 m2.
Rozliczenie nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistych obmiarów.
Jako cenę na Platformie Zakupowej należy podać cenę całkowitą wynikającą z iloczynu przedmiaru (10 m2) oraz ceny jednostkowej [zł/m2].

Zmianie ulega termin składania ofert - 3 lipca 2020 r.

Z poważaniem,
Magdalena Błażyńska
505 001 541

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na remont konstrukcji betonowej przy aparacie 410 R3 na terenie Instalacji 410 Zakładu PZP na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

Zakres prac:

1. Odspojenie luźnych, uszkodzonych elementów konstrukcji betonowej.

2. Oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych.

3. Naprawa, uzupełnienie otuliny - proponowany materiał Ceresit CD 25 (lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego) wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża.

4. Malowanie naprawionej powierzchni zewnętrzną farbą do betonu.

Zabezpieczenie infrastruktury technologicznej instalacji w rejonie prowadzonych prac po stronie Wykonawcy (uzgodnienie sposobu zabezpieczenia należy uzgodnić z Gospodarzem Instalacji).

Szacunkowa powierzchnia przeznaczona do naprawy: ok. 2 m2.

Proszę o podanie ceny ryczałtowej za wykonanie prac.

Wizja lokalna jest obligatoryjna. Bez uczestnictwa w wizji lokalnej oferty nie będą rozpatrywane.


W załączeniu informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A. Przed złożeniem oferty niezbędne jest zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Prace prowadzone będą na instalacji.


Z poważaniem,

Magdalena Polak-Błażyńska

505 001 541


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. remont konstrukcji betonowej przy 410 R3 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Remont konstrukcji betonowej przy 410 R3 na zakłądzie PZP na terenie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...