Enquiry creation date: 2020-06-30

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

Tax Identification Number: 1181234296

Purchaser:

Arleta ...

Enquiry No. H/W20/06/0158

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli , Zakład Stalownia HS , zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i ewentualna wymiana połączeń śrubowych na rurociągach odciągu spalin z pieca łukowego do odpylni. 
Zakres:
Odcinki do przeglądu:
1. od segmentów wyparki do przepustnic wlotowych filtrów - potrzebna zwyżka,
2. od okapu nad piecem do połączenia z odcinkiem z pkt. 1 - częściowo potrzebna zwyżka, reszta rurociągu dostępna z dachu hali.

3.Przegląd kolana W5 - praca z rusztowania Celem złożenia oferty konieczna wizja lokalna.
Termin wykonania prac: 03.08.- 15.08 2020r.

Prace mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający dopuszczenie na wysokości.

Wymagany Plan robot na wysokości z oceną ryzyka.

zasadna wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mail kbaca@hsjsa.pl

Odbiór robót - protokolarny.

Cognor S.A.

Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul.Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
mobile: +48 513713872

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie przeglądu i ewentualna wymiana wszystkich połączeń śrubowych na rurociągach odciągu spalin z pieca łukowego 1 sets Odpylnia_sucha_A_9542_b_2_Instalacja_odpylania_zestawienie_0001.pdf
Odpylnia_sucha_A_9542_b_4_Przekroje_R_R_S_S_0001.pdf
odpylnia foto.pdf
Read
2. Przegląd połączeń śrubowych kolana W5 odciąg spalin 1 pcs T-58-1 skal 50 -1-.pdf
Read

Questions to the inquiry "Wykonanie przeglądu i ewentualna wymiana połączeń śrubowych na rurociągach odciągu spalin pieca łukowego Zakładu Stalownia HS."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...