Enquiry creation date: 2020-06-30

Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.

Gen. W. Sikorskiego 2-8

53-659 Wrocław

Tax Identification Number: 5272638446

Purchaser:

Mateusz ...

Enquiry No. Z36/238690/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy:
1. Zamieszczono odpowiedzi na pytania Oferentów. Plik pod nazwą "PI_08_2020_POWIADOMIENIE PRZETARGOWE_NR_3_30062020" udostępniono jako załącznik. Odpowiedzi proszę traktować jako uzupełnienie dokumentacji przetargowej.
2. Wyżej wymieniony dokument proszę traktować jako obowiązujący w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem,
Mateusz Łapacz
Specjalista ds. Inwestycji
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
M: +48 887 885 635
Email: m.lapacz@tfi.kghm.pl

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

niniejszym zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na:
"Wykonanie w technologii cyfrowej systemu przywoławczego 67 pokoi w budynku Sanatorium Gryf zlokalizowanym przy ul. Solankowej 8, w Połczynie Zdroju".

Postępowanie ma formę zapytania ofertowego. Wszelkie informacje dostępne są w dokumencie Specyfikacja Przetargowa wraz z załącznikami.

Z poważaniem,
Mateusz Łapacz
Specjalista ds. Inwestycji
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
M: +48 887 885 635
Email: m.lapacz@tfi.kghm.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Instalacje systemu przywoławczego 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Wykonanie w technologii cyfrowej systemu przywoławczego 67 pokoi w budynku Sanatorium Gryf zlokalizowanym przy ul. Solankowej 8 w Połczynie Zdroju"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.