Enquiry creation date: 2020-06-30

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Enquiry No. Z200/221077

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:


ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY UCP-210 SKF/FAG łożysko w obudowie, Nie dopuszcza się oferowania innych marek niż : SKF/FAG SZT 8

ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY UCP-208 SKF/FAG łożysko w obudowie, Nie dopuszcza się oferowania innych marek niż : SKF/FAG SZT 10

ŁOŻYSKO 30313 SKF/FAG Nie dopuszcza się oferowania innych marek niż : SKF/FAG SZT 12

ŁOŻYSKO 30314 SKF/FAG Nie dopuszcza się oferowania innych marek niż : SKF/FAG SZT 20

ŁOŻYSKO 30315 SKF/FAG Nie dopuszcza się oferowania innych marek niż : SKF/FAG SZT 6


Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie może zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Dziękuję

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY UCP-210 SKF/FAG 8 PCS. Read
2. ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY UCP-208 SKF/FAG 10 PCS. Read
3. ŁOŻYSKO 30313 SKF/FAG 12 PCS. Read
4. ŁOŻYSKO 30314 SKF/FAG 20 PCS. Read
5. ŁOŻYSKO 30315 SKF/FAG 6 PCS. Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa łożysk wyłącznie marki SKF lub FAG w ilości 56 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...