Enquiry creation date: 2020-06-30

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z295/248821

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty na wywóz i utylizację zużytych absorbentów.

W załączniku znajduje się ilości poszczególnych produktów:

-Wywóz i utylizacji zużytego absorbentu – ilość: ok. 20-25 m3 zapakowane w stalowe beczki (ok. 120 szt)
Odpady są sklasyfikowane jako niebezpieczne, karty charakterystyki znajdują się w załączeniu.

Termin realizacji usługi: od sierpnia 2020 do kwietnia 2021 - odbiorca odpadu zostanie powiadomiony z min, 3 tygodniowym wyprzedzeniem o dacie wykonania usługi.

Załadunek po stronie Zamawiającego.

Terminy realizacji przedmiotu zapytania/ czas odbioru: od sierpnia 2020 do kwietnia 2021
1.Warunki dostawy/odbioru: FCA Gdańsk, Incoterms 2020
2.Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury

Proszę o dokładne wypełnienie i podpisanie załączników 2 i 3.

Dodatkowo załączniki nr 1 i nr 4 określają wymagania środowiskowe, które musi spełniać każdy potencjalny kontrahent chcący złożyć ofertę w postepowaniu.
 
Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonych terminach. Na pytania zadane po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Termin zadawania pytań: do 03.07.2020, godz. 09:00

Termin składania ofert: od 06.07.2020, godz. 10:00

Termin zakończenia przyjmowania ofert: 08.07.2020, godz. 11:00
 
 
 
 
  
Z poważaniem,

Agnieszka Chrzanowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. 150-V15 - Utylizacja zużytego absorbentu 1 services Read

Questions to the inquiry "Wywóz i utylizacja zużytego absorbentu"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...