Enquiry creation date: 2020-05-22

ZPC "OTMUCHÓW" SA

Nyska 21

48-385 Otmuchów

Tax Identification Number: 7530012546

Purchaser:

Marcin ...

Enquiry No. Z86/320824

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa do procesu wyłonienia potencjalnych dostawców usług ochrony fizycznej mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstw ZPC Otmuchów SA i PWC Odra zlokalizowanych w województwie opolskim w Brzegu, Nysie i Otmuchowie.

Proces będzie składał się z 3 etapów:

a. etap 1- wyłonienie dostawców na podstawie zapytania informatycznego

b. etap 2- wizja lokalna w miejscach wykonywania usługi

c. etap 3- przetarg i wyłonienie dostawcy usługi

Cały proces zostanie zakończony do 30 czerwca 2020 roku

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania

Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:


Questions to the inquiry "Usługi ochrony mienia w obiektach Grupy Kapitałowej Otmuchów SA"

Item Question title Date of question Status


Attachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...