Enquiry creation date: 2020-05-22

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z419/133709

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam,


uprzejmie proszę o przygotowanie oferty techniczno-handlowej na poniższy asortyment :

USTAWNIK KĄTA ŁOPAT WENTYLATORA AVP1 COFIMCO  3 KPL.

Specyfikacja – zgodnie z danymi producenta Cofimco według rysunku COF0266 POZ.1,2,3,19,27 .

Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści.
Akceptowane będą wyłącznie oryginalne urządzenia / części zamienne. Zamienniki nie będą brane pod uwagę.
Oprócz standardowo wymaganych zapisów na platformie Logintrade proszę o pełną ofertę ( część handlowa / część techniczna ) w postaci załączników PDF ( warunek konieczny ).
Termin ważności oferty : 60 dni od ostatniej aktualizacji.
Wraz z ofertą prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
1/Dokumentu rejestrowego,
2/Zaświadczenia o nadaniu NIP,
3/Zaświadczenia o nadaniu REGON,
4/Pełnomocnictwa do złożenia oferty,
5/W przypadku podmiotów zagranicznych – certyfikat rezydencji.
6/Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),
7/Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące,
8/Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,
9/Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający  sytuację finansową kontrahenta,
10/ Fakultatywnie - 3 pisemne referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do przedmiotu niniejszego zapytania ( jeśli dostępne).


Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
Oferta będzie podlegała następującym kryteriom oceny:
1/ wartość oferty : 75%
2/ ocena techniczna : 20%
3/ termin dostawy : 5 %
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta, które znajduje się na tzw. "Białej Liście" podatników VAT. ( w przypadku zmiany w trakcie procesu zakupowego proszę o niezwłoczną informację ).
Grupa Lotos stosuje zasadę podzielonej płatności.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji, aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy.
Nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty.
Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wyłączamy milczącą akceptację oferty.
Grupa Lotos stosuje : Klauzule CSR, Ogólne Warunki Zakupów Grupy Lotos  ( www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia http://www.lotos.pl/1321/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow ) .
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.


Pozdrawiam  Elżbieta Drozdowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. USTAWNIK KĄTA ŁOPAT WENTYLAT;AVP1COFIMCO 3 sets Read

Questions to the inquiry "Ustawnik kąta łopat wentylatora Cofimco"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...