Enquiry creation date: 2020-05-22

Enea Ciepło sp. z o.o..

ul. Warszawska 27

15-062 Białystok

Tax Identification Number: 5420201908

Enquiry No. Z151/310082

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

ENEA Ciepło sp. z o.o. - Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. Generała Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę:

Materiałów i substancji chemicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- dostawa materiałów i substancji chemicznych, wymienionych w produktach do postępowania

Warunki i miejsce dostawy:

I. Miejsce dostawy:Enea Ciepło Sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok ul. Andersa 15, 15-124 Białystok,

Termin realizacji zamówienia: od złożenia zamówienia do 31.07.2020 r.

Dostawa do Magazynu Enea Ciepło sp. zo.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok ul. Andersa 15, 15-124 Białystok

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Wymagane są oryginalne materiały zgodne z opisem pozycji.

W trakcie składania oferty bezwzględnie należy przedłożyć certyfikaty wszystkich wymienionych CEM i RM w języku polskim. W certyfikatach odnoszących się do CRM musi być zawarty zapis dotyczący certyfikowanych materiałów odniesienia wyprodukowanych zgodnie z normą ISO 17034.

1/ Płatność przelewem po wykonaniu zamówienia (30 dni od daty doręczenia faktury, przez Dostawcę do Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra). Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

NABYWCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą; ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

ODBIORCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok; ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok

2/ Faktura powinna zawierać: oznaczenie dokumentu (w szczególności nr dokumentu odbioru) oraz numer zamówienia zakupu.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

3/ Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres:faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu

III .W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Dostawca zapłaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokości 0,2% wartosci brutto opóznionej dostawy przedmiotu zamówienia za kazdy dzien opóznienia, nie wiecej niz 30% łacznej wartosci brutto zamówienia.

IV.Zakazuje sie dokonywania przez Dostawce cesji naleznosci wynikajacych z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.

Pytania dotyczace zapytania moga byc zadawane tylko i wyłacznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania zadnych zobowiązań z naszej strony.

Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz mozliwosc przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjecia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Klauzula dot. RODO:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której swiadczy Pan / Pani

Stosowne informacje znajduja sie pod linkiem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek trudnosci uniemozliwiajacych złozenie oferty, prosze o kontakt z obsługa Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Z poważaniem

Małgorzata Jaworowicz

malgorzata.jaworowicz@enea.pl

tel. +48 85 654 95 64

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. BBOT - Certyfikowany materiał Odniesienia LECO nr 502-897 (25g) 7 pcs Read
2. EDTA - Certfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-896 (50g) 7 pcs Read
3. ORCHARD LEAVES - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-931 (20g) 5 pcs Read
4. Węgiel (ok. 2,00% S) - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-672 (50g) 5 pcs Read
5. Węgiel (ok. 1,00% S) - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-671 (50 g) 3 pcs Read
6. Węgiel (ok. 0,25% S) - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-675 (50 g) 3 pcs Read
7. Węgiel PROX-PLUS - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-682 (50 g) 3 pcs Read
8. Węglan Wapnia (ok. 12,00% C) - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECO nr 502-902 (50 g) 10 pcs Read
9. Kwas benzoesowy - Certyfikowany Materiał Odniesienia LECQ nr 502-892 (70 g) 15 pcs Read
10. Olej parafinowany - Certyfikowany Materiał Odniesienia nr 502-901 LECO (118 ml) 2 pcs Read
11. Siarka w węglu (0,102% S) - Certyfikowany Materiał Odniesienia AR-1684 4 pcs Read
12. Siarka w węglu (1,50% S) - Certyfikowany Materiał Odniesienia AR-1705 3 pcs Read
13. NJV 94-1 - Matriał Odniesienia (RM) Energy Peat Carex 5 pcs Read
14. NJV 94-3 Materiał Odniesienia (RM) Energy Forest Salix 5 pcs Read
15. NJV 94-4 - Materiał Odniesienia (RM) Energy Grass 5 pcs Read
16. NJV 94-5 - Materiał Odniesienia (RM) Wood Fuel 5 pcs Read

Questions to the inquiry "Materiały i substancje chemiczne. Znak sprawy:OZ/261/MJ/D/143/20"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...