Enquiry creation date: 2020-05-22

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Michałki 25

80-716 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832641717

Enquiry No. Z171/318267

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-716 przy ul. Michałki 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000135118, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN, REGON 1919139022, NIP 583-26-41-717, BDO:000008501 zaprasza Państwa do złożenia oferty na:

"Wykonanie rolet na wymiar."

Szczegółowy zakres prac: Wymiana materiału, odwrócenie kaset (aktualnie brak dostępu do systemu podnoszenia), nowe łańcuszki; kasety i prowadnice nadają się do użytku. Wymiary materiału 114x56 cm 2szt. oraz 125x67 cm 2 szt. Żaluzje VERTICALE pionowe o wymiarach 205x178 cm. Gramatura materiału około 190 g/m2. Lokalizacja: ul. Michałki 25, Gdańsk.
Powstałe w wyniku prac odpady zagospodarowuje wykonawca.


1) Oferent ma możliwość złożyć ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.Net.

2) Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego Zapytania Ofertowego, terminem oraz warunkami w/w.

3) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Przedmiotu Zamówienia w formie przesłanych zapytań na Platformie Zakupowej.

4) W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Wojakiem pod nr tel: 573382996.

5) Kryteria formalne oferty: okres obowiązywania 12 miesięcy.

Z uszanowaniem,
Marta Kliszcz

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Rolety 1 services Read

Questions to the inquiry "Wykonanie rolet pod wymiar ul. Michałki 25, Gdańsk"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...