Enquiry creation date: 2020-04-02

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z265/114903

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa LOTOS SA zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta na dostawę:

MONITORY  DELL U2412M 24"16:10 210-AGYH DV

029ES-004/096ES-004


Oferta powinna składać się z części handlowej i technicznej, załączona w osobnym pliku pdf.
Proszę o załączenie kart katalogowych urządzeń.

Akceptowalne będą wyłącznie nowe, oryginalne urządzenia / części zamienne. Zamienniki nie będą brane pod uwagę. 
 
Wymagany termin ważności oferty : 30 dni.

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Nie spełnienie powyższych wymagań może być przyczyną odrzucenia oferty.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Grupy LOTOS SA dostępne pod linkiem:
http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania


Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem: http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania
 
 
Z poważaniem
Edyta Kuc
 


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. MONITOR DELL U2412M 24"16:10 210-AGYH DV 3 pcs Read

Questions to the inquiry "MONITOR DELL U2412M 24"16:10 210-AGYH DV_108933392"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...