Enquiry creation date: 2020-04-02

Alchemia S.A. Oddział‚ Rurexpol

Trochimowskiego 27

42-207 Częstochowa

Tax Identification Number: 6310022967

Enquiry No. Z1625/145392

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Zakres usługi : wyżarzanie zmiękczające, prostowanie trzpieni.
Warunki techniczne wykonania i odbioru zgodnie z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalna odchyłka od prostości 1mm/mb, max. 3mm na całej długości.
Wsad stanowią zużyte trzpienie po produkcji.
Wymiary trzpieni:
1. Ø150 - 1szt.
2. Ø152 - 1szt.
3. Ø154 - 1szt.
4. Ø159 - 1szt.
5. Ø161 - 3szt.
6. Ø164 - 3szt.
7. Ø170 - 1szt.
8. Ø202 - 2szt.
9. Ø212 - 1szt.
10. Ø224 - 1szt.

Teoretyczna masa trzpieni: ~13Mg

Transport wykonawcy.
Zaświadczenie wykonania usługi
Atest
Prosimy trwale oznakować wszystkie części własnym znakiem firmowym.

Termin realizacji: pilny
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Mariusz Miszczak tel: 728 414 092.

Z poważaniem
Krzysztof Wierzbicki
GSM: +48 728 414 066
Oddział Rurexpol
Alchemia S.A.
ul. Trochimowskiego 27 
42-207 Częstochowa


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zlecamy wykonanie wyżarzania zmiękczającego i prostowania trzpieni pielgrzymowych rys.314622a poz1-75 wg zakresu 15 pcs rys_ 314622a cz_1.pdf
rys_ 314622a Tabela cz_2.pdf
Read

Questions to the inquiry "Usługa wyżarzania zmiękczającego i prostowania trzpieni pielgrzymowych - RXP/7019"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...