Enquiry creation date: 2020-04-02

ZAMET Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Dmowskiego 38B

97-300 Piotrków Trybunalski

Tax Identification Number: 7712894552

Purchaser:

Marzena ...

Enquiry No. Z435/333568

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zamet Industry Sp. z o. o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na wymieniony asortyment oraz przypomina o warunkach wzięcia udziału w postępowaniu.

1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamet Industry:
1.1. ma prawo do swobodnego wyboru oferty - wybrany oferent zostanie poinformowany o zaakceptowaniu jego oferty.
1.2. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych produktów.


2. Oferent:
2.1. Składa ofertę na oryginalne, nowe i nieuszkodzone produkty zgodne z opisem (chyba, że w treść zapytania mówi inaczej) przedstawiając cenę netto produktów.
2.2. Ma obowiązek poinformować o zaoferowaniu produktów równoważnych oraz załączyć dokumentację techniczną produktu.
2.3. Zgadza się na warunki:
- płatność 30 dni przelewem,
- dostawa na koszt dostawcy do siedziby Zamet Industry,
- oferta ważna 30 dni.
inaczej zaznacza w ofercie własne warunki.

Wszelkie pytania dotyczące produktu proszę składać drogą mailową lub telefonicznie (7:00 – 15:00) do osoby składającej zapytanie.


Pozdrawiam i zachęcam do współpracy,
Marzena Kaźmierczak

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ŚRUBA M5-25 /12.9/ DO NOŻY SFCC 30 pcs Read
2. ŚRUBA M4-20 /12.9/ DO NOŻY SFCC 30 pcs Read
3. ŚRUBA M6-30 /12.9/ DO NOŻY SFCC 30 pcs Read

Questions to the inquiry "ŚRUBY DO NOŻY SFCC"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...