Date of auction generation: 2019-12-06

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4162

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Utylizacja - usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu zużyte beczki po olejach i smarach, kodzie odpadu 15 01 10* (Koksownia JADWIGA, ZG/76/19) 2019-12-12 10:00 10:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadu zużytych beczek po olejach i smarach), o kodzie odpadu 15 01 10*.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 15 01 10*  oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Katarzyna Potem 32/416 43 77  kpotem@jswkoks.pl


Odbiór po podpisaniu umowy przez obie strony.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.

Odpad można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. w Koksowni Jadwiga, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9


Termin związania z ofertą: 60 dni od daty aukcji elektronicznejZG/76/19

Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Maximum price Minimum bid improvement The offer is being changed
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie beczek po zużytych olejach o pojemności 200 l (kod odpadu 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) 0.8 ton Read No

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-12-12 at 09:50.