Date of auction generation: 2019-06-18

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4084

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Złom silników elektrycznych o kodzie odpadu 16 02 14 (Koksownia DĘBIEŃSKO, ZG/49/19) 2019-06-24 10:00 10:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji, przedmiotem której jest złom silników elektrycznych o kodzie odpadu 16 02 14.


Oferent musi posiadać stosowną decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami tj. zezwolenie na transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie 16 02 14 lub posiadać numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

 - Katarzyna Potem 32/416 43 77


Płatność - przedpłata 100% przed odbiorem złomu

Załadunek i transport po stronie Kupującego.


Termin związania z aukcją: 60 dni od daty aukcji elektronicznej


Złom można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni Dębieńsko, ul. Przemysłowa 12, Czerwionka-Leszczyny


ZG/49/19


Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie złomu silników elektrycznych o kodzie odpadu 16 02 14 12 t Read

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Ascending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-24 at 09:50.