Enquiry creation date: 2020-03-26

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Stanisław ...

Kontakt merytoryczny:

Stanisław ...

Kontakt merytoryczny:

Paweł ...

Enquiry No. Z82/198701/aktualizacja4

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

UWAGA
Zmiana terminu składania ofert z 31.03.2020 r na 07.04.2020 r godz. 14:00
Zmiana zakresu zadania zawarta we wzorze oferty.
Zmiana terminu składania ofert z 20.02.2020 r. na 25.03.2020 r. godz. 14/00.
Zmiana terminu składania ofert z 25.03.2020 r na 31.03.2020 r godz. 14:00
Rozszerzenie zapisów w SIWZ punkt XII Składanie ofert o wpis: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, jednakże obowiązującą formą jest złożenie oferty w formie pisemnej w sposób opisany powyżej. Oferent, który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej.

Enquiry contents:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na budowę kompresorowni tlenu na Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy
Warunki postępowania zgodne z SIWZ.
UWAGA
Zmiana terminu składania ofert z 31.03.2020 r na 07.04.2020 r godz. 14:00.

Zmiana zakresu zadania zawarta we wzorze oferty.
Zmiana terminu składania ofert z 20.02.2020 r. na 25.03.2020 r. godz. 14/00.
Zmiana terminu składania ofert z 25.03.2020 r na 31.03.2020 r godz. 14:00
Rozszerzenie zapisów w SIWZ punkt XII Składanie ofert o wpis: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, jednakże obowiązującą formą jest złożenie oferty w formie pisemnej w sposób opisany powyżej. Oferent, który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kompresorownia tlenu 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Warunki postępowania zgodne z SIWZ.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg nieograniczony na budowę kompresorowni tlenu na Wydziale Amoniaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.