Enquiry creation date: 2020-02-14

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z336/133709

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam,

uprzejmie proszę o przygotowanie oferty techniczno-handlowej na poniższy asortyment :

Termopara piecowa 150F1 lewa 12 SZT
Termopara piecowa 150F1 prawa 12 SZT
Termopara piecowa 150F2 lewa 12 SZT
Termopara piecowa 150F2 prawa 12 SZT
Termopara piecowa 150F3 prawa 12 SZT
Termopara piecowa 150F3 lewa 12 SZT

Wymagania techniczne – ściśle według załączników.

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.
Grupa Lotos stosuje zasadę podzielonej płatności.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Oprócz standardowo wymaganych zapisów na platformie Logintrade proszę o pełną ofertę ( część handlowa / część techniczna ) w postaci załączników PDF ( warunek konieczny ).

Akceptowane będą wyłącznie oryginalne urządzenia / części zamienne.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji, aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy.
Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wyłączamy milczącą akceptację oferty. Nazwa firmy, która wygra postępowanie będzie podana do wiadomości innych oferentów z tego postępowania. 
 
Grupa Lotos stosuje : Klauzule CSR, Ogólne Warunki Zakupów Grupy Lotos  ( www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia ) .

Pozdrawiam   Elżbieta Drozdowska

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Termopara piecowa 150F1 lewa 12 pcs Read
2. Termopara piecowa 150F1 prawa 12 pcs Read
3. Termopara piecowa 150F2 lewa 12 pcs Read
4. Termopara piecowa 150F2 prawa 12 pcs Read
5. Termopara piecowa 150F3 prawa 12 pcs Read
6. Termopara piecowa 150F3 lewa 12 pcs Read

Questions to the inquiry "Termopary piecowe 150F-1,2,3 108460612 "

Item Question title Date of question Status
1. szczegóły techniczne. 2020-02-18 13:50


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...