Enquiry creation date: 2020-02-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z250/197771

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI Europe Ltd. TYP ES, zawartych w załączonym zestawieniu i zaprasza do składania ofert.

Dostarczony asortyment powinien być w oryginalnym opakowaniu i posiadać plombę producenta.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pani Irena Mojza – kontakt: tel.: +48 77 4812811, fax: +48 77 4812360.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową netto,

- wartość oferty,

- termin ważności oferty 30 dni,

- warunki gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. BĘBEN DO OKI ES 5473 {46484121Y} 1 ST Read
2. BĘBEN DO OKI ES 5473 {46484122M} 1 ST Read
3. BĘBEN DO OKI ES 5473 {46484123C} 1 ST Read
4. BĘBEN DO OKI ES 5473 {46484124B} 1 ST Read
5. PAS TRANSFEROWY DO OKI ES 5473 1 ST Read
6. TONER DO DRUKARKI OKI ES 5473(46490621Y) 2 ST Read
7. TONER DO DRUKARKI OKI ES 5473(46490622M) 2 ST Read
8. TONER DO DRUKARKI OKI ES 5473(46490623C) 2 ST Read
9. TONER DO DRUKARKI OKI ES 5473(46490624B) 9 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Tytuł zapytania: Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI Europe Ltd. TYP ES – 20 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...