Enquiry creation date: 2019-12-02

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z95/278678

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakup i dostawa: odczynniki chemiczne - 6 szt.
Adres dostawy- Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środków Spożywczych ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów.
Dostawa materiałów- zgodnie z zapotrzebowaniem laboratorium.
Możliwość składania ofert częściowych na wybrane pozycje.
Termin dostawy 7 dni od daty wpłynięcia zamówienia.
Materiały z możliwie najdłuższym TERMINEM PRZYDATNOŚCI + CERTYFIKATY.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. monowandan (V) amonu (NH4VO3), opakowanie 10 g 1 ST Read
2. tetrahydrat heptamolibdenian VI amonu CZDA, opakowanie 500 g (NH4)6MO7O24*H20 (amonu molibdanian (VI) uwodniony, heksamono heptamolibdenian uwodniony) 1 ST Read
3. roztwór wzorcowy fosforu 1mg/ml (1000mg/l) jako P(NIST), opakowanie 100 ml 1 ST Read
4. wskaźnik Tashiro, opakowanie 100 ml 1 ST Read
5. skrobia rozpuszczalna CZDA, opakowanie 100 g 1 ST Read
6. węglan wapnia CZDA, opakowanie 500 g 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, nie dokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania aukcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 10%
  3. Product quality - 10%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: odczynniki chemiczne - 6 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...