Enquiry creation date: 2019-11-14

RAFAKO S.A. w restrukturyzacji

Łąkowa 33

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 639-000-17-88

www.rafako.com.pl

Enquiry No. Z104/169295

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o ofertę zwężki wg opisu i załącznika.

UWAGI do załącznika:

Załącznik nr 1 - dokument 9999 11 02 01 00 / 65 J 003 Rew.B

Opcja 5: nie dotyczy.

Opcja 8: granice plastyczności należy zbadać niezależnie dla każdego z wytopów.

Temperatura 405 st.C

Dla gatunku 16Mo3 Rp0,2min 155,4 Mpa.

Atest 3.1 wg EN 10204 w języku angielskim.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zwężka koncentryczna - Typ B 88,9x8/60,3x5,6 16Mo3 EN 10216-2; wg EN 10253-2; Wymagania PED: Próbę udarności z karbem należy przeprowadzić za pomocą młota Charpy''ego na karbie poprzecznym typu V: 27 J (35 J w przypadku karbu wzdłużnego), w temperaturze nie wyższej niż 20 st. C. Opcja 3: Kształtki należy wykonać z rury bezszwowej. Opcja 8: Granicę plastyczności należy zbadań niezależnie dla każdego z wytopów. Opcja 14: Własności mechaniczne powinny być zbadane zgodnie z obowiązującą normą. Kształtki powinny spełniac wymagania załącznika 9999 11 02 01 00 / 65 J 003 Rew.B. Świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 w 4-ech egz. w j. angielskim. Badania i odbiory powinny być udokumentowane zgodnie z EN 764-5 Zwężke należy zamówić u wytwórców posiadających system QM np. wg ISO 9001 nadanyprzez jednostki notyfikowane w zakresie urządzeń ciśnieniowych Bez obróbki końców 3 pcs Read
2. Zwężka koncentryczna - Typ B 60,3x7,1/48,3x6,3 16Mo3 EN 10216-2; wg EN 10253-2; Wymagania PED: Próbę udarności z karbem należy przeprowadzić za pomocą młota Charpy''ego na karbie poprzecznym typu V: 27 J (35 J w przypadku karbu wzdłużnego), w temperaturze nie wyższej niż 20 st. C. Opcja 3: Kształtki należy wykonać z rury bezszwowej. Opcja 8: Granicę plastyczności należy zbadań niezależnie dla każdego z wytopów. Opcja 14: Własności mechaniczne powinny być zbadane zgodnie z obowiązującą normą. Kształtki powinny spełniac wymagania załącznika 9999 11 02 01 00 / 65 J 003 Rew.B. Świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 w 4-ech egz. w j. angielskim. Badania i odbiory powinny być udokumentowane zgodnie z EN 764-5 Zwężke należy zamówić u wytwórców posiadających system QM np. wg ISO 9001 nadanyprzez jednostki notyfikowane w zakresie urządzeń ciśnieniowych Bez obróbki końców 1 pcs Read
3. Zwężka koncentryczna - Typ B 60,3x7,1/33,7x5,6 16Mo3 EN 10216-2; wg EN 10253-2; Wymagania PED: Próbę udarności z karbem należy przeprowadzić za pomocą młota Charpy''ego na karbie poprzecznym typu V: 27 J (35 J w przypadku karbu wzdłużnego), w temperaturze nie wyższej niż 20 st. C. Opcja 3: Kształtki należy wykonać z rury bezszwowej. Opcja 8: Granicę plastyczności należy zbadań niezależnie dla każdego z wytopów. Opcja 14: Własności mechaniczne powinny być zbadane zgodnie z obowiązującą normą. Kształtki powinny spełniac wymagania załącznika 9999 11 02 01 00 / 65 J 003 Rew.B. Świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 w 4-ech egz. w j. angielskim. Badania i odbiory powinny być udokumentowane zgodnie z EN 764-5 Zwężke należy zamówić u wytwórców posiadających system QM np. wg ISO 9001 nadanyprzez jednostki notyfikowane w zakresie urządzeń ciśnieniowych Bez obróbki końców 2 pcs Read
4. Zwężka koncentryczna - Typ B 33,7x4,5/21,3x4 16Mo3 EN 10216-2; wg EN 10253-2; Wymagania PED: Próbę udarności z karbem należy przeprowadzić za pomocą młota Charpy''ego na karbie poprzecznym typu V: 27 J (35 J w przypadku karbu wzdłużnego), w temperaturze nie wyższej niż 20 st. C. Opcja 3: Kształtki należy wykonać z rury bezszwowej. Opcja 8: Granicę plastyczności należy zbadań niezależnie dla każdego z wytopów. Opcja 14: Własności mechaniczne powinny być zbadane zgodnie z obowiązującą normą. Kształtki powinny spełniac wymagania załącznika 9999 11 02 01 00 / 65 J 003 Rew.B. Świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 w 4-ech egz. w j. angielskim. Badania i odbiory powinny być udokumentowane zgodnie z EN 764-5 Zwężke należy zamówić u wytwórców posiadających system QM np. wg ISO 9001 nadanyprzez jednostki notyfikowane w zakresie urządzeń ciśnieniowych Bez obróbki końców 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Zwężki wg EN (R4590)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...