Enquiry creation date: 2019-11-08

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z2062/84127

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do złożenia ofert handlowych na zakup kabla ze złączem -złącze M12 8-stykowe 3m Phoenix Contact Nr 1522639 w ilości 2 sztuki

Zamienniki niedozwolone.

Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

Termin realizacji zamówienia - 29.11.2019r

Oferty handlowe należy składać na Platformie Zakupowej.

 Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty.

Termin podany w zamówieniu jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )

Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.

 

Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Wiesława Kęska - telefon 32 2347 362

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych - Mariusz Frąsiąk  tel. 32 2347 210

 Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kabel ze złączem Złącze M12 8-stykowe 3m Phoenix Contact Nr 1522639 2 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup kabla ze złączem -złącze M12 8-stykowe 3m Phoenix Contact Nr 1522639 "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...