Enquiry creation date: 2019-11-08

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Purchaser:

Karol ...

Enquiry No. Z4/321896/aktualizacja4

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Zmianie uległ zakres czyszczenia.

oraz odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadu:

Zamawiający jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadu.

Brak obowiązku zapewnienia wozu asenizacyjnego, należy zapewnić albo wóz asenizacyjny albo urządzenie spełniające analogiczną funkcję.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyczyszczenie kanałów slopowych nalewaków bramowych 4000NB01 i 4010NB02 oraz komór pod wagami nalewaka bramowego 4000NB01 w Zakładzie Nalewu Cystern PZC w Gdańsku wraz z utylizacją odpadu.

Zakres czyszczenia:

W zakresie prac jest wyczyszczenie przedmiotowych kanałów slopowych oraz kratek WEMA metodą hydrodynamiczną.

Nalewak 4000NB01 posiada dwa kanały slopowe o wymiarach: 250m x 0,5m x 0,3m.

Nalewak 4010NB02 posiada dwa kanały slopowe o wymiarach: 330m x 0,5m x 0,3m.

Nalewak 4000NB01 posiada dwie komory pod wagami o powierzchni ok 35m2 każdy z kanałami odprowadzającymi do studni slopowych.

Czyszczenie musi być prowadzone w koordynacji z obsługą nalewaków przy zachowaniu ciągłości pracy instalacji.

Część prac dotycząca czyszczenia kanałów pod wagą Nalewaka 4000NB01 będzie prowadzona w oparciu o Analizę Bezpieczeństwa Pracy oraz przy użyciu oświetlenia Wykonawcy przeznaczonego do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

W zakresie prac jest również czyszczenie osadników studni slopowych, zabrudzonych w wyniku prowadzonych prac.

Brak obowiązku zapewnienia wozu asenizacyjnego, należy zapewnić albo wóz asenizacyjny albo urządzenie spełniające analogiczną funkcję.


Rodzaj odpadu:

Węglowodory, zaolejona ziemia, plastikowe plomby.

Zamawiający jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadu.

W zdecydowanej większości jest to kod odpadu 05 01 06*. W zakresie prac Wykonawcy jest rozdzielenie plastikowych plomb od kodu 05 01 06* i przygotowanie odpadów we wskazanych przez Zamawiającego pojemnikach do transportu.

 

Termin i czas realizacji:

Termin rozpoczęcia robót: najpóźniej 1 tydzień po obustronnym podpisaniu zamówienia.

Czas realizacji: musi zostać przedstawiony w ofercie Wykonawcy.

Wizja lokalna:

Wizja lokalna jest obligatoryjna, możliwa w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (500 744 481).

Wizja lokalna jest możliwa do 13.11.2019r.

Sposób wyceny robót:

Cena przedstawiona na Platformie Zakupowej przez Wykonawcę będzie ceną ryczałtową za kompletne i całkowite wykonanie prac czyszczenia wraz z kosztami mobilizacji i demobilizacji oraz kosztami pracy wozu asenizacyjnego.

Wykonawca zapewni wszystkie narzędzia, sprzęt, zasoby ludzkie do całkowitego wykonania przedmiotowych prac.

Warunki formalne:

Warunkiem formalnym przyjęcia oferty jest wypełnienie i podpisanie załączników numer 1 i 2.

Obowiązkowym elementem oferty jest przedstawienie metody czyszczenia oraz określenie maksymalnego czasu czyszczenia.

Warunkiem formalnym udziału w postepowaniu jest złożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w 2 robotach o charakterze usuwania rozlewisk węglowodorowych lub czyszczenia zbiorników w minimalnej liczbie 2 w okresie ostatnich 24 miesięcy.

Pozdrawiam,

Karol Muchowski,

telefon: 500 744 481


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wyczyszczenie kanałów slopowych nalewaków bramowych 4000NB01 i 4010NB02 oraz kanałów pod wagami nalewaka bramowego 4000NB01 w Zakładzie Nalewu Cystern PZC w Gdańsku. 1 services Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wyczyszczenie kanałów slopowych nalewaków bramowych 4000NB01 i 4010NB02 oraz komór pod wagami nalewaka bramowego 4000NB01 w Zakładzie Nalewu Cystern PZC w Gdańsku."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.