Enquiry creation date: 2019-10-18

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z179/197779

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Dodatkowe informacje:


1. Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Krystyna Król – kontakt: tel. 077 481 3800

2. W ofercie należy określić:

- cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

- wartość oferty netto

- czas realizacji zamówienia


Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje, o których zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu  ostatecznej oferty podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, swobodnego wybrania Wariantu, wybranie oferty częściowej w przypadku wybrania Wariantu II oraz odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

;="">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Odwadniacz termostatyczny 6,4 MPA z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK, TYP.ZTB52F-45 PMO 6,4MPa T.MAX:475C 1 ST Read
2. Odwadniacz termostatyczny 4,4 MPA z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK TYP.ZTB51F-45 PMO 4,4MPa T.MAX:425C 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa odwadniaczy termostatycznych z regulatorem bimetalowym z funkcją regulacyjną temperatury+PK - 2 szt"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...