Enquiry creation date: 2019-07-11

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

Tax Identification Number: 1181234296

Purchaser:

Konrad ...

Enquiry No. F/W19/07/0013#1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

do wymiany będzie razem 11 szt rolek samotokowych

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie następującej usługi podczas Remontu Średniego stalowni w Gliwicach w 2 połowie września 2019:

1 komplet - usługa do wykonania wg nast. zakresu:

1. Wykonanie kształtowników wg dokumentacji rysunkowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym:
a) Belka górna nr 1 - 2szt
b) Belka górna nr 2 - 1szt
c) Belka górna nr 3 - 1szt

Belki przed spawaniem słupków-uzgodnić z zleceniodawcą na potrzeby montażu.
Dostawa oraz wymiana w skazanych miejscach w ciągu technologicznym COS pod rolkami samotokowymi.
2. W zakres wchodzi demontaż i montaż rolek samotokowych 5 szt z ustawieniem oraz zależnych urządzeń i instalacji smarowych i wodnych

ORAZ Wymiana 6 szt rolek samotokowych z ustawieniem. (SUMA WSZYSTKICH WYMIENIANYCH ROLEK 11szt)


3. Zleceniodawca dysponuje materiałem: HEB 300 x 12m oraz 8m; heb 180 x 11m 1szt (po jednej sztuce do wydania)
4. Termin realizacji od 17.09.2019 do 23.09.2019.
5. Uwagi:

Za odpowiednie zabezpieczenie terenu oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami BHP odpowiada zleceniobiorca. Pracownicy wykonujący pracę powinni posiadać odpowiednie szkolenia i badania oraz powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej . Poruszanie się po zakładzie jest możliwe tylko w kamizelkach odblaskowych z logiem firmy zleceniobiorcy.
Po zakończonej pracy, zleceniobiorca wystawia protokół wraz z dokładnym opisem stanu łożyska oraz zakresem wykonanych czynności. Odbiór przeprowadzany jest przez przedstawicieli firmy Cognor oraz przedstawicieli firmy wykonawczej, następnie sprawdzana jest jakość wykonanych prac oraz zgodność wykonania z zamówieniem. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia zostają wpisane do protokołu. Niezgodności muszą zostać poprawione w uzgodnionym terminie. Za zakończenie prac uważa się podpisany protokół przez przedstawicieli obydwu stron.


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych oraz oględzin: pan ANDRZEJ BYTOMSKI, tel. 508-032-834 oraz Konrad Kostecki, tel. 510-223-218. 


Dokumentacja oraz pełna treść zapytania ofertowego są dostępne po kliknięciu w link, otrzymany w poniższej treści tej wiadomości!

W uwagach proszę podać termin realizacji od dnia otrzymania podpisanego zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz inne czynniki mające wpływ na wycenę i realizację usługi.

Z poważaniem

Konrad Kostecki

Tel. 510-223-218

kkostecki@ferrostal.com.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. wymiana kształtowników heb oraz rolek samotokowych na COS w Gliwicach, zgodnie z treścią zapytania 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni.

Preferowane warunki dostawy DAP Gliwice / po stronie sprzedającego/.

Offer evaluation criteria

  1. Warranty - 10%
  2. Price - 80%
  3. Terms of payment - 10%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "51388 / usługa - wymiana kształtowników heb oraz rolek samotokowych na COS w Gliwicach [termin 2 połowa września 2019]"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...