Enquiry creation date: 2019-07-11

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

Tax Identification Number: 1181234296

Purchaser:

Konrad ...

Enquiry No. F/W19/07/0040

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie następującej usługi podczas Remontu Średniego stalowni w Gliwicach w 2 połowie sierpnia 2017r.:Wymiana paneli dźwiękochłonnych w suficie nad piecem EAF oraz po obu stronach ścian hali w miejscach uszkodzeń - 1 komplet:


Usługa: wykonanie z dostawą oraz wymianą na obiekcie paneli wygłuszeniowych o konstrukcji wg dokumentacji.
Materiał zleceniobiorcy.

Termin wykonania usługi od 16.09.2019 do 29.09.2019r.

Obiekt zamknięty w ramach hali stalowni - rejon EAF oraz suwnicy wsadowej.

Do weryfikacji stanu technicznego oraz prefabrykacji nowych paneli 900m2 powierzchni sumarycznie części zaznaczonej ścian oraz sufitu.

Panele mocowane rozłącznie. Zakres prowadzenia prac wg rys nr 44771030 od Pos. D4 13 – 19 oraz D5 (zadaszenie) i na całej szerokości tj (1850x2+5900x2+6000x2) oraz ściany w osiach słupów 16 (łącznie z panelami 4350mm)-19.

Panele o oznaczeniach:

D1, D1 -4, D1 –5, D1 -6, D1 –7, D2, D2 -2, D3, D3 -1

Wykonanie usługo możliwe w godzinach nocnych od 19:00 do 6:00 ze względów bezpieczeństwa osób pracujących w godzinach porannych na obiekcie. Niezbędne każdorazowe podpisanie protokołu przekazania obiektu do prac porannych. BIOS.

Utylizacja materiału po demontażu po stronie zleceniobiorcy.

Konstrukcje wykonane z blach ocynkowanych.

Opis:

Dach obudowy pieca EAF zawieszony jest kompletnie przez odpowiednie konstrukcje stalowe do konstrukcji istniejącego dachu.
Dokumentacja opisowa pierwszego montażu udostępniona w wersji skróconej.

Osoby kontaktowa w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej:

- pan Andrzej Bytomski, tel. 508-032-834,

- Konrad Kostecki, tel. 510-223-218.

Dokumentacja oraz pełna treść zapytania ofertowego są dostępne po kliknięciu w link, otrzymany w poniższej treści tej wiadomości!

Składając ofertę proszę podać:

- termin płatności

- potwierdzenie ww. terminu realizacji

- termin gwarancji

- inne czynniki, które mają wpływ na realizację usługi

Z poważaniem

Konrad Kostecki

Tel. 510-223-218

kkostecki@ferrostal.com.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. wymiana paneli dźwiękochłonnych na terenie Stalowni w Gliwicach, zgodnie z treścią zapytania ofertowego 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni.

Preferowane warunki dostawy DAP Gliwice / po stronie sprzedającego/.

Offer evaluation criteria

  1. Terms of payment - 5%
  2. Warranty - 15%
  3. Price - 80%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "51440 / USŁUGA - wymiana paneli dźwiękochłonnych na terenie Stalowni w Gliwicach - 2 połowa września 2019"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...