Enquiry creation date: 2019-06-18

Alchemia S.A. Oddział‚ Rurexpol

Trochimowskiego 27

42-207 Częstochowa

Tax Identification Number: 6310022967

Enquiry No. Z1326/145392

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://alchemia.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Wymagania zleceniodawcy:

Sprzęt i narzędzia do wykonania robót oraz materiały zapewnia zleceniobiorca.

Wywóz i utylizacja odpadów po stronie wykonawcy i na jego koszt.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

· przedłożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień, kwalifikacji i umiejętności do realizacji zadania,

· posiadania niezbędnych narzędzi i oprzyrządowania,

· powiadomienia i uzyskania zgody zleceniodawcy na zatrudnienie podwykonawcy,

· wywóz i utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy

   Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w rejonie prac.
    
   Termin realizacji: 28 tydz. 2019 r.
 
    Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Marek Magierski tel: 728 414 090 i Janusz Czarnocki 728 414 093

Z poważaniem

Krzysztof Wierzbicki

GSM: +48 728414 066

Alchemia S.A.

Oddział Rurexpol

ul. Trochimowskiego 27

42-207 Częstochowa


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zlecamy wykonanie remontu połaci dachowych – wymiana 61 szt. szyb w świetlikach dachowych (zagrażających oderwaniem i upadkiem na teren hal produkcyjnych) ze szkła zbrojonego na poliwęglanowe zgodnie z załączonym zakresem i rysunkiem z naniesionym umiejscowieniem i ilościami. Jedna szyba powierzchnia ~3m2 1 sets Wymiana szyb - zakres - sytuacja.pdf
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 10%
  2. Terms of payment - 10%
  3. Price - 80%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wymiana szyb świetlików dachowych- RXP/1722"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...