Enquiry creation date: 2019-06-12

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512895240

Contact person:

Wojciech Diakun

Phone:

e-mail: wdiakun@portpolice.pl

Enquiry No. Z4/281310

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Leasing samochodu osobowego wraz z usługą serwisową na okres 36 miesięcy wg załaczonej specyfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.W przypadku unieważnienia akcji ofertowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Leasing samochodu osobowego wraz z usługą serwisową na okres 36 miesięcy 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Leasing samochodu osobowego wraz z usługą serwisową na okres 36 miesięcy"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...