Enquiry creation date: 2019-05-15

ReAlloys Sp z o.o

Cieszyńska 23

40-173 Łaziska Górne

Tax Identification Number: 6292135648

Contact person:

Edyta Pejm

Phone:

e-mail: edyta.pejm@realloys.pl

Enquiry No. Z22/314943

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23

ogłasza przetarg na: „Dostawy blachy grubości 2 mm na płaszcze elektrodowe realizowana w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 70 z indeksem 1 i kolejne Kodeksu Cywilnego.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.05.2019 r. o godz.15.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:

Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.eu, tel. +48 515 775 313

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Blachy 2 mm cięte na wymiar zgodnie z zapytaniem 55802.25 kg Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "„Dostawy blachy grubości 2 mm na płaszcze elektrodowe realizowana w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.”"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...