Enquiry creation date: 2019-05-15

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Contact person:

Stanisław Stec

Phone:

e-mail: stanislaw.stec@enea.pl

Enquiry No. Z172/261613

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam serdecznie!

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,26-900 Kozienice.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Zamawiającego.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksucywilnego.

Klauzula dot. RODO:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy/usługi.

Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34; 71787-37-27; 71787-37-27

e-mailhelpdesk@logintrade.net

Pozdrawiam: Stanisław Stec

Specjalista ds. Zakupów

Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu

Tel. (48) 614 10 26, email:stanislaw.stec@enea.pl


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. TARCICA SOSNOWA OBRZYNANA GR. 38MM KL. I; DŁ. 3MB; SZER. 20 CM. 3 m3 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, materiałów opisanych w poniższym zestawieniu.

2. Nie dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, każda pozycja stanowi oddzielną część i będzie indywidualnie rozpatrywana.

4. Dostawca na ofertowany asortyment udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

5. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia.

W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu – odstąpić od umowy bez skutków finansowych, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.

6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

7. Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "DOSTAWA TARCICY SOSNOWEJ- KZR-SS-2110.30.2019"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...