Enquiry creation date: 2019-05-13

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Senatorska 1

30-106 Kraków

Tax Identification Number: 675-000-00-65

www.wodociagi.krakow.pl

Enquiry No. Z235/134925

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://mpwik.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:Sporządzenie wstępnego projektu podziału działki ewidencyjnej o nr 152/2 obręb 40 Podgórze.

Działka 152/2 obręb 40 Podgórze położona jest w Krakowie przy ul. Gen J. Karcza w dzielnicy Skotniki, stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków, objęta księgą wieczystą KR1P/00251206/3 i została oddana MPWiK SA. w dzierżawę do czasu przeniesienia prawa własności do tej działki na rzecz MPWiK SA w formie aportu przez Gminę Miejską Kraków.

Działka jest zabudowana pompownią ścieków stanowiącą własność MPWiK S.A.

Działka nr 152/2 obręb 40 Podgórze objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy", przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 30. 01. 2019 r. Nr VI/111/19, który obowiązuje od 2 marca 2019r.

Zgodnie z zapisami ww. MPZP przeważająca część działki znajduje się w obszarze terenów rolnych (R.4), natomiast część działki znajduje się w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD.12).

Celem rozpoczęcia procedury aportowej niezbędne jest sporządzenie projektu podziału działki 152/2 zmierzającego do wydzielenia części tej działki o przeznaczeniu KDD.12, która nie może stanowić przedmiotu aportu i pozostanie w zasobach Gminy Miejskiej Kraków.

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie przez uprawnionego geodetę wstępnego projektu podziału zgodnie z powyższym opisem i dostarczenia projektu do MPWiK S.A. w 3 egzemplarzach wraz z 1 egzemplarzem mapy zasadniczej.

Dokumenty te zostaną następnie przekazane przez MPWiK S.A. do właściciela nieruchomości - Gminy Miejskiej Kraków, celem wystąpienia przez Gminę z wnioskiem o podział przedmiotowej działki w oparciu o wewnętrzną procedurę GD-7 Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa".

Szczegółowych informacji udziela:  Pani Anna Maria Polak 12 4242476, anna.polak@mpwik.krakow.pl

Termin wykonania: do dnia 30.06.2019 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 1 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Sporządzenie wstępnego projektu podziału działki ewidencyjnej o nr 152/2 obręb 40 Podgórze."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...