Enquiry creation date: 2019-04-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Katarzyna Wojtas-Skoneczna

Phone: 58 308-89-25

e-mail: katarzyna.wojtas@grupalotos.pl

Enquiry No. Z197/108758

To make an offer for the enquiry, please log in at: https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie oferty na:
1. Przekaźnik napięcia 3U3UG4614-1BR20 - 6 szt.

Wymagania dotyczące składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną i handlową na Platformie Logintrade

2. W części merytorycznej należy załączyć skany:
2.1 Dokumentu rejestrowego
2.2 Zaświadczenia o nadaniu NIP,
2.3 Zaświadczenia o nadaniu REGON,

3. W części handlowej należy załączyć Ofertę techniczno-handlową jako Załącznik własny (np. w formacie .pdf), a następnie uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Państwa Załączniku.
Dodanie Załącznika z Ofertą techniczno-handlową jest warunkiem koniecznym. Oferty bez Załącznika mogą zostać odrzucone bez rozpatrywania.

Oferta techniczno-handlowa musi zawierać poniższe informacje/dokumenty:
1. Potwierdzenie, że oferta dotyczy materiałów z Zapytania lub wyraźne wskazanie ewentualnych rozbieżności.
2. Oferowane materiały wraz z ceną.
3. Termin dostawy
4. Termin ważności oferty (min. 30 dni)

Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade.
Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia Grupy LOTOS S.A. http://www.lotos.pl/ogolne_warunki_zamowienia

Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów

 

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Przekaźnik napięcia 3U3UG4614-1BR20 6 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106623064 - Zakup przekaźników napięcia 3U3UG4614-1BR20 - 6 szt."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...