Enquiry creation date: 2019-04-15

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Contact person:

Karol Muchowski

Phone:

e-mail: karol.muchowski@grupalotos.pl

Enquiry No. Z1/321896/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Modyfikacji uległ zakres prac.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyczyszczenie rozlewiska w maszynowni przeciągarek instalacji 4000NB01 nalewaka bramowego w Zakładzie PZC w Gdańsku wraz z utylizacją odpadu.


Zakres czyszczenia:

W zakresie prac jest umycie betonowej posadzki oraz kratek Wema w przedmiotowej maszynowni metodą hydrodynamiczną.

W maszynowni znajdują się dwa niezależne układy przetaczania z przekładniami planetarnymi i bębnami hamulcowymi, oddzielnie dla toru 331 i toru 332. Czyszczenie musi być prowadzone przy zachowaniu ciągłości pracy jednej z dwóch przeciągarek, co oznacza że jednorazowo w danym czasie do czyszczenia zostanie oddana połowa maszynowni, jeden układ przetaczania wraz z przeciągarką będzie wyłączony z ruchu. Druga połowa maszynowni zostanie oddana do czyszczenia, po wyczyszczeniu, usunięciu sprzętu z pierwszej, wyczyszczonej połowy maszynowni oraz jej włączeniu do ruchu.

Prace będą prowadzone w oparciu o Analizę Bezpieczeństwa Pracy.

W zakresie Wykonawcy jest bezpieczne odseparowanie poszczególnych układów przetaczania od siebie.

W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie lin, bębnów, silników elektrycznych, urządzeń pomiarowych przed zanieczyszczeniami.

W zakresie jest zapewnienie wozu asenizacyjnego.

Wykonawca będzie Wytwórcą Odpadu.


Rodzaj zabrudzenia:

Oleje smarowe i hydrauliczne pochodzące z urządzeń z maszynowni.


Termin i czas realizacji:

Termin rozpoczęcia robót: najpóźniej 1 tydzień po obustronnym podpisaniu zamówienia, szacuje się że będzie to: maj 2019r.

Czas realizacji: musi być przedstawiony w ofercie Wykonawcy.


Wizja lokalna:

Wizja lokalna jest obligatoryjna, możliwa w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieni telefonicznym z osobą wskazaną do kontaktu.

Wizja lokalna jest możliwa do 24.04.2019r.


Sposób wyceny robót:

Cena przedstawiona na Platformie Zakupowej przez Wykonawcę będzie ceną ryczałtową za kompletne i całkowite wykonanie prac czyszczenia wraz z kosztami mobilizacji i demobilizacji oraz kosztami pracy wozu asenizacyjnego oraz kosztami wygrodzenia i zabezpieczenia terenu.

Wykonawca zapewni wszystkie narzędzia, sprzęt, zasoby ludzkie do całkowitego wykonania przedmiotowych prac.

Warunki formalne:

Warunkiem formalnym przyjęcia oferty jest wypełnienie i podpisanie załączników numer 1 i 2.

Obowiązkowym elementem oferty jest przedstawienie metody czyszczenia, zaproponowanie dokładnej metody odseparowania dwóch układów przetaczania oraz określenie maksymalnego czasu czyszczenia.

Warunkiem formalnym udziału w postepowaniu jest złożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w robotach o charakterze usuwania rozlewisk węglowodorowych w minimalnej liczbie 2 w okresie ostatnich 24 miesięcy.


Pozdrawiam,

Karol Muchowski,

telefon: 500 744 481


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie rozlewiska na maszyznowni przeciągarek instalacji 4000NB01 nalewaka bramowego na Zakładzie PZC w Gdańsku 1 services Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Czyszczenie rozlewiska w maszyznowni przeciągarek instalacji 4000NB01 nalewaka bramowego w Zakładzie PZC w Gdańsku"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...