Enquiry creation date: 2019-03-27

COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 6390003994

www.cobexgroup.com

Purchaser:

Małgorzata ...

Enquiry No. Z1562/59272

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://cobex.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty .

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu ul.wegierska 188.


Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:

Ogólna specyfikacja techniczna

Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne

Wzór umowy w przypadku zastosowania – zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany we wzorze umowy wynikające ze specyfiki zakresu usługi.

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

  1. Przekazane materiał jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

  3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

  4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie SGL Carbon Polska S.A.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

  7. SGL Carbon nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Nowy Sącz - remont kapitalny wraz z przebudową zespołu zasuw spustowych mieszarki MeEV 3000 nr 10 wg karty katalogowej i dokumentacji wraz z wytycznymi do remontu. Dokumentacja w załaączeniu. Osoba do kontaktu telefonicznego p.Jan Czech tel 695 745 379. Wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu z p.Eugeniuszem Jeleniem. tel. 695 745 301. 1 Liter per 100 km Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nowy Sącz - remont kapitalny wraz z przebudową zespołu zasuw spustowych mieszarki MeEV 3000 nr 10 wg karty katalogowej i dokumentacji wraz z wytycznymi do remontu"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...