Enquiry creation date: 2019-03-26

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z38/236180

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo, niniejszym zapraszam do udziału w postępowaniu wyboru Kontrahenta, którego przedmiotem jest wykonanie prac analitycznych i studyjnych w ramach pilotażowego projektu ELEKTROMOBILNOŚĆ w zakresie niezbędnym do opracowania biznesplanu i analizy kosztów i korzyści.
Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją znajduje się w załącznikach.

Z poważaniem
Andrzej Stelmach

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Całkowity koszt opracowania raportu z badań rynkowych i marketingowych, biznesplanu oraz analizy kosztów i korzyści (zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego) 1 sets Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Prace analityczne i studyjne w ramach pilotażowego projektu ELEKTROMOBILNOŚĆ w zakresie niezbędnym do opracowania biznesplanu i analizy kosztów i korzyści"

Item Question title Date of question Status
1. Doświadczenie zagraniczne 2019-04-05 09:39
2. Pytania PwC do zakresu prac 2019-04-04 18:29
3. Terminy przedstawienia wniosków i rekomendacji z badań 2019-04-04 12:01
4. Doprecyzowanie pojęcia "dostawca konkurencyjny" 2019-04-02 12:44
5. Doprecyzowanie zakresu badań marketingowych (pkt. 1 zakresu prac) 2019-04-02 12:41
6. Listy referencyjne 2019-03-29 14:43
7. Kryteria oceny ofert - ocena techniczna oferty 2019-03-27 15:08
8. kryteria oceny ofert - doświadczenie 2019-03-27 15:05
9. Kryteria oceny ofert - wagi 2019-03-27 14:47


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...